ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์เอททัวร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์เอททัวร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์เอททัวร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์เอททัวร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์เอททัวร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ธุรกิจนำเที่ยว(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์เอททัวร์


258/22 หมู่บ้านภูเก็ตเจริญสุข หมู่ที่ 3 ถนนเทพกษัตรีย์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์เอททัวร์ ตั้งอยู่ที่

258/22 หมู่บ้านภูเก็ตเจริญสุข หมู่ที่ 3 ถนนเทพกษัตรีย์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์เอททัวร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์เอททัวร์

ได้แก่ 0833558000067
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์เอททัวร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์เอททัวร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*