ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต โฮเทล รูม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต โฮเทล รูม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต โฮเทล รูม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต โฮเทล รูม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต โฮเทล รูม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับจองห้องพักของโรงแรมต่างๆบริการรับจองทัวร์ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต โฮเทล รูม


28/4 ถนนตะกั่วทุ่ง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต โฮเทล รูม ตั้งอยู่ที่

28/4 ถนนตะกั่วทุ่ง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต โฮเทล รูมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต โฮเทล รูม

ได้แก่ 0833558000075
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต โฮเทล รูม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต โฮเทล รูม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*