ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีดับบลิว โลจิสติกส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีดับบลิว โลจิสติกส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีดับบลิว โลจิสติกส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีดับบลิว โลจิสติกส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีดับบลิว โลจิสติกส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบกทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและภายนอก

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีดับบลิว โลจิสติกส์


150/1 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีดับบลิว โลจิสติกส์ ตั้งอยู่ที่

150/1 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีดับบลิว โลจิสติกส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีดับบลิว โลจิสติกส์

ได้แก่ 0833558000181
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีดับบลิว โลจิสติกส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีดับบลิว โลจิสติกส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*