ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญค้าทราย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญค้าทราย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญค้าทราย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญค้าทราย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญค้าทราย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายทราย หิน ดิน ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญค้าทราย


531/42 ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญค้าทราย ตั้งอยู่ที่

531/42 ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญค้าทรายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญค้าทราย

ได้แก่ 0833558000211
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญค้าทราย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญค้าทราย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*