ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โฟร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โฟร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โฟร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โฟร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โฟร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการห้องพักอพาร์ทเม้นท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โฟร์


18/40 หมู่ที่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โฟร์ ตั้งอยู่ที่

18/40 หมู่ที่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โฟร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โฟร์

ได้แก่ 0833558000288
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โฟร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โฟร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*