ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีดี ภูเก็ต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีดี ภูเก็ต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีดี ภูเก็ต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีดี ภูเก็ต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีดี ภูเก็ต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีดี ภูเก็ต


65/504 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าสวนหลวง หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีดี ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่

65/504 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าสวนหลวง หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีดี ภูเก็ตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีดี ภูเก็ต

ได้แก่ 0833558000326
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีดี ภูเก็ต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีดี ภูเก็ต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*