ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มรักษ์ ณ เกาะแก้ว

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มรักษ์ ณ เกาะแก้ว"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มรักษ์ ณ เกาะแก้ว

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มรักษ์ ณ เกาะแก้ว
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มรักษ์ ณ เกาะแก้ว ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มรักษ์ ณ เกาะแก้ว


12/13 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มรักษ์ ณ เกาะแก้ว ตั้งอยู่ที่

12/13 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มรักษ์ ณ เกาะแก้วเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มรักษ์ ณ เกาะแก้ว

ได้แก่ 0833558000342
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มรักษ์ ณ เกาะแก้ว:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มรักษ์ ณ เกาะแก้ว:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*