ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนสบาย เอ็กเช้นจ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนสบาย เอ็กเช้นจ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนสบาย เอ็กเช้นจ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนสบาย เอ็กเช้นจ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนสบาย เอ็กเช้นจ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนสบาย เอ็กเช้นจ์


179/83 ซอยแสนสบาย ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนสบาย เอ็กเช้นจ์ ตั้งอยู่ที่

179/83 ซอยแสนสบาย ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนสบาย เอ็กเช้นจ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนสบาย เอ็กเช้นจ์

ได้แก่ 0833559000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนสบาย เอ็กเช้นจ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนสบาย เอ็กเช้นจ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*