ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู แอดเวนเจอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู แอดเวนเจอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู แอดเวนเจอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู แอดเวนเจอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู แอดเวนเจอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสอนดำน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู แอดเวนเจอร์


2/11 หมู่ที่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู แอดเวนเจอร์ ตั้งอยู่ที่

2/11 หมู่ที่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู แอดเวนเจอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู แอดเวนเจอร์

ได้แก่ 0833559000079
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู แอดเวนเจอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู แอดเวนเจอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*