ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถุงทอง เคอร์เร็นซี่ แอนด์ โมบาย เซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถุงทอง เคอร์เร็นซี่ แอนด์ โมบาย เซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถุงทอง เคอร์เร็นซี่ แอนด์ โมบาย เซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถุงทอง เคอร์เร็นซี่ แอนด์ โมบาย เซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถุงทอง เคอร์เร็นซี่ แอนด์ โมบาย เซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสาร เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถุงทอง เคอร์เร็นซี่ แอนด์ โมบาย เซอร์วิส


334 ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถุงทอง เคอร์เร็นซี่ แอนด์ โมบาย เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

334 ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถุงทอง เคอร์เร็นซี่ แอนด์ โมบาย เซอร์วิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถุงทอง เคอร์เร็นซี่ แอนด์ โมบาย เซอร์วิส

ได้แก่ 0833559000087
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถุงทอง เคอร์เร็นซี่ แอนด์ โมบาย เซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถุงทอง เคอร์เร็นซี่ แอนด์ โมบาย เซอร์วิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*