ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ภูเก็ต ทรานสปอร์ต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ภูเก็ต ทรานสปอร์ต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ภูเก็ต ทรานสปอร์ต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ภูเก็ต ทรานสปอร์ต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ภูเก็ต ทรานสปอร์ต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและคนโดยสารทางบก

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ภูเก็ต ทรานสปอร์ต


9/417 หมู่ที่ 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ภูเก็ต ทรานสปอร์ต ตั้งอยู่ที่

9/417 หมู่ที่ 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ภูเก็ต ทรานสปอร์ตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ภูเก็ต ทรานสปอร์ต

ได้แก่ 0833559000125
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ภูเก็ต ทรานสปอร์ต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ภูเก็ต ทรานสปอร์ต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*