ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเทวะวิศวกรรมโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเทวะวิศวกรรมโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเทวะวิศวกรรมโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเทวะวิศวกรรมโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเทวะวิศวกรรมโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ สถานที่ทำการ ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเทวะวิศวกรรมโยธา


75/5 หมู่ที่ 6 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเทวะวิศวกรรมโยธา ตั้งอยู่ที่

75/5 หมู่ที่ 6 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเทวะวิศวกรรมโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเทวะวิศวกรรมโยธา

ได้แก่ 0833559000133
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเทวะวิศวกรรมโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเทวะวิศวกรรมโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*