ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู โอเชี่ยน ภูเก็ต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู โอเชี่ยน ภูเก็ต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู โอเชี่ยน ภูเก็ต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู โอเชี่ยน ภูเก็ต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู โอเชี่ยน ภูเก็ต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการขายอาหารทะเลสด อาหารทะเลแช่แข็งทุกชนิด ภายในประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู โอเชี่ยน ภูเก็ต


43/132 หมู่ที่ 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู โอเชี่ยน ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่

43/132 หมู่ที่ 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู โอเชี่ยน ภูเก็ตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู โอเชี่ยน ภูเก็ต

ได้แก่ 0833559000141
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู โอเชี่ยน ภูเก็ต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู โอเชี่ยน ภูเก็ต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*