ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอมโบรา เทรดดิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอมโบรา เทรดดิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอมโบรา เทรดดิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอมโบรา เทรดดิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอมโบรา เทรดดิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการการค้า เครื่องยนต์เรือ อะไหล่และอุปกรณ์ในการซ่อมเรือทุกชนิดรวมทั้งอะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอมโบรา เทรดดิ้ง


44/7 หมู่ที่ 1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอมโบรา เทรดดิ้ง ตั้งอยู่ที่

44/7 หมู่ที่ 1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอมโบรา เทรดดิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอมโบรา เทรดดิ้ง

ได้แก่ 0833559000150
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอมโบรา เทรดดิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอมโบรา เทรดดิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*