บริษัท มธุรส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มธุรส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท มธุรส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มธุรส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มธุรส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองและผู้อื่น เพื่อเป็นที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มธุรส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


66/11 ถนนทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มธุรส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

66/11 ถนนทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท มธุรส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มธุรส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0835558000085
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มธุรส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มธุรส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*