บริษัท พลาสตาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พลาสตาร์ท จำกัด"

บริษัท พลาสตาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พลาสตาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พลาสตาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งภายใน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พลาสตาร์ท จำกัด


49/29 ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พลาสตาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/29 ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท พลาสตาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พลาสตาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0835558000107
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พลาสตาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พลาสตาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*