บริษัท สยามทำมานอน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามทำมานอน จำกัด"

บริษัท สยามทำมานอน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามทำมานอน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามทำมานอน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องนอนทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามทำมานอน จำกัด


20/30 หมู่ที่ 7 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามทำมานอน จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/30 หมู่ที่ 7 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท สยามทำมานอน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามทำมานอน จำกัด

ได้แก่ 0835558000204
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามทำมานอน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามทำมานอน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*