บริษัท เกษวิศ แอสเซท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกษวิศ แอสเซท จำกัด"

บริษัท เกษวิศ แอสเซท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกษวิศ แอสเซท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกษวิศ แอสเซท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่าย จ่าย โอน เช่า ให้เช่า ให้เช่าช่วง ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อาคาร ตึก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกษวิศ แอสเซท จำกัด


264/39 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกษวิศ แอสเซท จำกัด ตั้งอยู่ที่

264/39 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท เกษวิศ แอสเซท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกษวิศ แอสเซท จำกัด

ได้แก่ 0835558000212
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกษวิศ แอสเซท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกษวิศ แอสเซท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*