บริษัท ดูพอนท์ แอนด์ เจนเซ่น ภูเก็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดูพอนท์ แอนด์ เจนเซ่น ภูเก็ต จำกัด"

บริษัท ดูพอนท์  แอนด์  เจนเซ่น  ภูเก็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดูพอนท์ แอนด์ เจนเซ่น ภูเก็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดูพอนท์ แอนด์ เจนเซ่น ภูเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการบริหารการจัดการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดูพอนท์ แอนด์ เจนเซ่น ภูเก็ต จำกัด


4/10 เจ้าฟ้า 38 หมู่ที่ 7 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดูพอนท์ แอนด์ เจนเซ่น ภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/10 เจ้าฟ้า 38 หมู่ที่ 7 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท ดูพอนท์ แอนด์ เจนเซ่น ภูเก็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดูพอนท์ แอนด์ เจนเซ่น ภูเก็ต จำกัด

ได้แก่ 0835558000280
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดูพอนท์ แอนด์ เจนเซ่น ภูเก็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดูพอนท์ แอนด์ เจนเซ่น ภูเก็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*