บริษัท ภูเก็ตสมายล์ทราเวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภูเก็ตสมายล์ทราเวล จำกัด"

บริษัท ภูเก็ตสมายล์ทราเวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภูเก็ตสมายล์ทราเวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภูเก็ตสมายล์ทราเวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ ให้เช่า รถขนส่ง รถตู้ เรือ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภูเก็ตสมายล์ทราเวล จำกัด


5/217 ถนนเจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภูเก็ตสมายล์ทราเวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/217 ถนนเจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ภูเก็ตสมายล์ทราเวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภูเก็ตสมายล์ทราเวล จำกัด

ได้แก่ 0835558000328
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภูเก็ตสมายล์ทราเวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภูเก็ตสมายล์ทราเวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*