บริษัท กะรน เมเนจเมนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กะรน เมเนจเมนท์ จำกัด"

บริษัท กะรน เมเนจเมนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กะรน เมเนจเมนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กะรน เมเนจเมนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กะรน เมเนจเมนท์ จำกัด


526/30 ถนนปฏัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กะรน เมเนจเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

526/30 ถนนปฏัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

แผนที่บริษัท บริษัท กะรน เมเนจเมนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กะรน เมเนจเมนท์ จำกัด

ได้แก่ 0835558000425
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กะรน เมเนจเมนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กะรน เมเนจเมนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*