บริษัท ภูเก็ต กู๊ด แลนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภูเก็ต กู๊ด แลนด์ จำกัด"

บริษัท ภูเก็ต กู๊ด แลนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภูเก็ต กู๊ด แลนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภูเก็ต กู๊ด แลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภูเก็ต กู๊ด แลนด์ จำกัด


92/13-14 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภูเก็ต กู๊ด แลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

92/13-14 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ภูเก็ต กู๊ด แลนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภูเก็ต กู๊ด แลนด์ จำกัด

ได้แก่ 0835558000476
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภูเก็ต กู๊ด แลนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภูเก็ต กู๊ด แลนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*