บริษัท ดีม่า เรียล เอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีม่า เรียล เอสเตท จำกัด"

บริษัท ดีม่า เรียล เอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีม่า เรียล เอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีม่า เรียล เอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า ดูแลและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีม่า เรียล เอสเตท จำกัด


93/98 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีม่า เรียล เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

93/98 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ดีม่า เรียล เอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีม่า เรียล เอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0835558000514
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีม่า เรียล เอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีม่า เรียล เอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*