บริษัท ไทยเฟรชฟาร์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยเฟรชฟาร์ม จำกัด"

บริษัท ไทยเฟรชฟาร์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยเฟรชฟาร์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยเฟรชฟาร์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ อาหารแห้ง อาหารสด อาหารสำเร็จรูป สินค้าอุปโภค และบริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยเฟรชฟาร์ม จำกัด


47 ถนนบางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยเฟรชฟาร์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

47 ถนนบางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยเฟรชฟาร์ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยเฟรชฟาร์ม จำกัด

ได้แก่ 0835558000590
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยเฟรชฟาร์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยเฟรชฟาร์ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*