บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการทางกฎหมาย บัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด


200/130 หมู่ที่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

200/130 หมู่ที่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0835558000611
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*