บริษัท เอบาคัส โซลูชั่นส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอบาคัส โซลูชั่นส์ จำกัด"

บริษัท เอบาคัส โซลูชั่นส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอบาคัส โซลูชั่นส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอบาคัส โซลูชั่นส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี รวมถึงให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอบาคัส โซลูชั่นส์ จำกัด


24/223 หมู่ที่ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอบาคัส โซลูชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

24/223 หมู่ที่ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท เอบาคัส โซลูชั่นส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอบาคัส โซลูชั่นส์ จำกัด

ได้แก่ 0835558000638
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอบาคัส โซลูชั่นส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอบาคัส โซลูชั่นส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*