บริษัท เดอะ บัวหลวง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ บัวหลวง จำกัด"

บริษัท เดอะ บัวหลวง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ บัวหลวง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ บัวหลวง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการเช่า ให้เช่า ขาย ซื้อ ขายฝาก จัดการ ดูและและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ บัวหลวง จำกัด


51/3 หมู่ที่ 11 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ บัวหลวง จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/3 หมู่ที่ 11 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ บัวหลวง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ บัวหลวง จำกัด

ได้แก่ 0835558000671
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ บัวหลวง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ บัวหลวง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*