บริษัท ป. พัฒนา (ไสน้ำเย็น) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ป. พัฒนา (ไสน้ำเย็น) จำกัด"

บริษัท ป. พัฒนา (ไสน้ำเย็น) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ป. พัฒนา (ไสน้ำเย็น) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ป. พัฒนา (ไสน้ำเย็น) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ป. พัฒนา (ไสน้ำเย็น) จำกัด


91/22 ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ป. พัฒนา (ไสน้ำเย็น) จำกัด ตั้งอยู่ที่

91/22 ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท ป. พัฒนา (ไสน้ำเย็น) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ป. พัฒนา (ไสน้ำเย็น) จำกัด

ได้แก่ 0835558000689
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ป. พัฒนา (ไสน้ำเย็น) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ป. พัฒนา (ไสน้ำเย็น) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*