บริษัท กรีน การ์เด้นท์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีน การ์เด้นท์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท กรีน การ์เด้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีน การ์เด้นท์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีน การ์เด้นท์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายต้นไม้ รับออกแบบตกแต่งสวน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีน การ์เด้นท์ เซอร์วิส จำกัด


134/16 หมู่ที่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีน การ์เด้นท์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

134/16 หมู่ที่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท กรีน การ์เด้นท์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีน การ์เด้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0835558000697
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีน การ์เด้นท์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีน การ์เด้นท์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*