บริษัท โฟโต้ แพนด้า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โฟโต้ แพนด้า จำกัด"

บริษัท โฟโต้ แพนด้า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โฟโต้ แพนด้า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โฟโต้ แพนด้า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป สอน แนะนำ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการถ่ายรูปทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โฟโต้ แพนด้า จำกัด


23/350 หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โฟโต้ แพนด้า จำกัด ตั้งอยู่ที่

23/350 หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท โฟโต้ แพนด้า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โฟโต้ แพนด้า จำกัด

ได้แก่ 0835558000727
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โฟโต้ แพนด้า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โฟโต้ แพนด้า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*