บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับบริหารงานก่อสร้างทุกประเภท รวมทั้งการออกแบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด


22/151 หมู่ที่ 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/151 หมู่ที่ 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0835558000743
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*