บริษัท ภูเก็ต วิลล่า เรนทอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภูเก็ต วิลล่า เรนทอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ภูเก็ต วิลล่า เรนทอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภูเก็ต วิลล่า เรนทอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภูเก็ต วิลล่า เรนทอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ ดูแล ทำความสะอาดภายในวิลล่า บ้านพัก อพาร์ตเม้นท์ คอนโด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภูเก็ต วิลล่า เรนทอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


89/69 หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภูเก็ต วิลล่า เรนทอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/69 หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท ภูเก็ต วิลล่า เรนทอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภูเก็ต วิลล่า เรนทอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0835558000751
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภูเก็ต วิลล่า เรนทอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภูเก็ต วิลล่า เรนทอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*