บริษัท ภูสยาม999 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภูสยาม999 จำกัด"

บริษัท ภูสยาม999 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภูสยาม999 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภูสยาม999 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภูสยาม999 จำกัด


66/11 หมู่ที่ 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภูสยาม999 จำกัด ตั้งอยู่ที่

66/11 หมู่ที่ 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท ภูสยาม999 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภูสยาม999 จำกัด

ได้แก่ 0835558000832
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภูสยาม999 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภูสยาม999 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*