บริษัท โคโลสเซี่ยม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โคโลสเซี่ยม จำกัด"

บริษัท โคโลสเซี่ยม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โคโลสเซี่ยม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โคโลสเซี่ยม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก บ้านพัก เกสต์เฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ แมนชั่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โคโลสเซี่ยม จำกัด


158/104 ถนนนาใน ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โคโลสเซี่ยม จำกัด ตั้งอยู่ที่

158/104 ถนนนาใน ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

แผนที่บริษัท บริษัท โคโลสเซี่ยม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โคโลสเซี่ยม จำกัด

ได้แก่ 0835558000972
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โคโลสเซี่ยม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โคโลสเซี่ยม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*