บริษัท เมก้า มวยไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมก้า มวยไทย จำกัด"

บริษัท เมก้า มวยไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมก้า มวยไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมก้า มวยไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเปิดค่ายมวยสอนวิชามวยไทยและสากล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมก้า มวยไทย จำกัด


71/6 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมก้า มวยไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

71/6 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท เมก้า มวยไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมก้า มวยไทย จำกัด

ได้แก่ 0835558001014
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมก้า มวยไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมก้า มวยไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*