บริษัท ทรีลเลี่ยน บีช เลาจ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรีลเลี่ยน บีช เลาจ์ จำกัด"

บริษัท ทรีลเลี่ยน บีช เลาจ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรีลเลี่ยน บีช เลาจ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรีลเลี่ยน บีช เลาจ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรีลเลี่ยน บีช เลาจ์ จำกัด


124/11 ถนนทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรีลเลี่ยน บีช เลาจ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

124/11 ถนนทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท ทรีลเลี่ยน บีช เลาจ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรีลเลี่ยน บีช เลาจ์ จำกัด

ได้แก่ 0835558001103
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรีลเลี่ยน บีช เลาจ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรีลเลี่ยน บีช เลาจ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*