บริษัท เอลฟิแนด สตูดิโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอลฟิแนด สตูดิโอ จำกัด"

บริษัท เอลฟิแนด สตูดิโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอลฟิแนด สตูดิโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอลฟิแนด สตูดิโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการวางแผนและการออกแบบพื้นที่ภายในตามความต้องการของลูกค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอลฟิแนด สตูดิโอ จำกัด


53/8 หมู่ที่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอลฟิแนด สตูดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

53/8 หมู่ที่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

แผนที่บริษัท บริษัท เอลฟิแนด สตูดิโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอลฟิแนด สตูดิโอ จำกัด

ได้แก่ 0835558001138
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอลฟิแนด สตูดิโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอลฟิแนด สตูดิโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*