บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด"

บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสอนภาษา ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด


64/46 หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

64/46 หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ได้แก่ 0835558001251
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*