บริษัท มายเฟลกซี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มายเฟลกซี จำกัด"

บริษัท มายเฟลกซี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มายเฟลกซี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มายเฟลกซี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มายเฟลกซี จำกัด


23/105 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มายเฟลกซี จำกัด ตั้งอยู่ที่

23/105 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท มายเฟลกซี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มายเฟลกซี จำกัด

ได้แก่ 0835558001341
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มายเฟลกซี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มายเฟลกซี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*