บริษัท ฟอร์คลีนเทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟอร์คลีนเทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ฟอร์คลีนเทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟอร์คลีนเทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟอร์คลีนเทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ธุรกิจเป็นตัวแทน หรือ ตัวแทนค้าต่างในกิจการ จัดซื้อ จัดจ้าง อุปกรณ์ การก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟอร์คลีนเทรดดิ้ง จำกัด


126/23 หมู่ที่ 5 ถนนประชาอุทิศ 1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟอร์คลีนเทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

126/23 หมู่ที่ 5 ถนนประชาอุทิศ 1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ฟอร์คลีนเทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟอร์คลีนเทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0835558001383
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟอร์คลีนเทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟอร์คลีนเทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*