บริษัท ไอเจ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอเจ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด"

บริษัท ไอเจ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอเจ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอเจ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายวัตถุดิบเกี่ยวกับการทำอาหารนำเข้า-ส่งออก ทั้งปลีก และส่ง ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอเจ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด


47/4 ถนนวิชิตสงคราม ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอเจ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

47/4 ถนนวิชิตสงคราม ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ไอเจ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอเจ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

ได้แก่ 0835558001472
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอเจ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอเจ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*