บริษัท ทวิน แซนด์ เรียล เอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทวิน แซนด์ เรียล เอสเตท จำกัด"

บริษัท ทวิน แซนด์ เรียล เอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทวิน แซนด์ เรียล เอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทวิน แซนด์ เรียล เอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทวิน แซนด์ เรียล เอสเตท จำกัด


97/37 ถนนหมื่นเงิน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทวิน แซนด์ เรียล เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

97/37 ถนนหมื่นเงิน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท ทวิน แซนด์ เรียล เอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทวิน แซนด์ เรียล เอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0835558001502
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทวิน แซนด์ เรียล เอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทวิน แซนด์ เรียล เอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*