บริษัท ทวิน แซนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทวิน แซนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท ทวิน แซนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทวิน แซนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทวิน แซนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขาย ซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทวิน แซนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


97/25 ถนนหมื่นเงิร ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทวิน แซนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

97/25 ถนนหมื่นเงิร ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท ทวิน แซนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทวิน แซนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0835558001511
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทวิน แซนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทวิน แซนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*