บริษัท พิศิษฐ์ สมผล และบุตร ภูเก็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พิศิษฐ์ สมผล และบุตร ภูเก็ต จำกัด"

บริษัท พิศิษฐ์ สมผล และบุตร ภูเก็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พิศิษฐ์ สมผล และบุตร ภูเก็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พิศิษฐ์ สมผล และบุตร ภูเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการห้องพัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พิศิษฐ์ สมผล และบุตร ภูเก็ต จำกัด


153 ถนนปฏิพัทธิ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พิศิษฐ์ สมผล และบุตร ภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

153 ถนนปฏิพัทธิ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท พิศิษฐ์ สมผล และบุตร ภูเก็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พิศิษฐ์ สมผล และบุตร ภูเก็ต จำกัด

ได้แก่ 0835558001600
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พิศิษฐ์ สมผล และบุตร ภูเก็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พิศิษฐ์ สมผล และบุตร ภูเก็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*