บริษัท ธีระวัฒน์ทรัพย์มหาศาล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธีระวัฒน์ทรัพย์มหาศาล จำกัด"

บริษัท ธีระวัฒน์ทรัพย์มหาศาล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธีระวัฒน์ทรัพย์มหาศาล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธีระวัฒน์ทรัพย์มหาศาล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการให้คำปรึกษาแนะนำและจัดอบรมเกี่ยวกับประกันชีวิต ประกัน วินาศภัย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธีระวัฒน์ทรัพย์มหาศาล จำกัด


101/576 หมู่ที่ 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธีระวัฒน์ทรัพย์มหาศาล จำกัด ตั้งอยู่ที่

101/576 หมู่ที่ 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ธีระวัฒน์ทรัพย์มหาศาล จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธีระวัฒน์ทรัพย์มหาศาล จำกัด

ได้แก่ 0835558001651
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธีระวัฒน์ทรัพย์มหาศาล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธีระวัฒน์ทรัพย์มหาศาล จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*