บริษัท โฮเตล เดอ รัตต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โฮเตล เดอ รัตต์ จำกัด"

บริษัท โฮเตล เดอ รัตต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โฮเตล เดอ รัตต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โฮเตล เดอ รัตต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โฮเตล เดอ รัตต์ จำกัด


54/77 หมู่ที่ 6 ซอยเทพคอนกรีต ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โฮเตล เดอ รัตต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

54/77 หมู่ที่ 6 ซอยเทพคอนกรีต ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท โฮเตล เดอ รัตต์ จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โฮเตล เดอ รัตต์ จำกัด

ได้แก่ 0835558001766
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โฮเตล เดอ รัตต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โฮเตล เดอ รัตต์ จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*