บริษัท เดอะ โกลเด้น ออสแมนธัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ โกลเด้น ออสแมนธัส จำกัด"

บริษัท เดอะ โกลเด้น ออสแมนธัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ โกลเด้น ออสแมนธัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ โกลเด้น ออสแมนธัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้บริการแนะนำจัดหาที่พัก อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าทุกประเภทและเป็นที่ปรึกษาในธรุกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ โกลเด้น ออสแมนธัส จำกัด


19/10 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ โกลเด้น ออสแมนธัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/10 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ โกลเด้น ออสแมนธัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ โกลเด้น ออสแมนธัส จำกัด

ได้แก่ 0835558001774
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ โกลเด้น ออสแมนธัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ โกลเด้น ออสแมนธัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*