บริษัท ซีซี เซอร์วิส หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีซี เซอร์วิส หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด"

บริษัท ซีซี เซอร์วิส หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีซี เซอร์วิส หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีซี เซอร์วิส หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าทุกระบบ ทุกขนาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีซี เซอร์วิส หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด


35/632 หมู่บ้านเจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม 3(เกาะแก้ว) หมู่ที่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีซี เซอร์วิส หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/632 หมู่บ้านเจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม 3(เกาะแก้ว) หมู่ที่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ซีซี เซอร์วิส หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีซี เซอร์วิส หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

ได้แก่ 0835558001804
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีซี เซอร์วิส หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีซี เซอร์วิส หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*