บริษัท มาอินา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาอินา จำกัด"

บริษัท มาอินา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาอินา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาอินา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับ การเปิดสอนวิชาภาษาไทย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาอินา จำกัด


41/6 หมู่ที่ 6 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาอินา จำกัด ตั้งอยู่ที่

41/6 หมู่ที่ 6 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท มาอินา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาอินา จำกัด

ได้แก่ 0835558002011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาอินา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาอินา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*