บริษัท เคเอเจเอ เอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคเอเจเอ เอสเตท จำกัด"

บริษัท เคเอเจเอ เอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคเอเจเอ เอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคเอเจเอ เอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้บริการเช่า ให้เช่า ขาย ซื้อ ขายฝาก จัดการ ดูแลและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคเอเจเอ เอสเตท จำกัด


110/37 หมู่ที่ 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคเอเจเอ เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

110/37 หมู่ที่ 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท เคเอเจเอ เอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคเอเจเอ เอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0835558002029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคเอเจเอ เอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคเอเจเอ เอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*